Doroczna nagroda gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2023 roku została przyznana Stowarzyszeniu Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga! Doceniony został całokształt naszych działań: zaangażowanie w kultywowaniu lokalnych tradycji, dbałość o dziedzictwo materialne i niematerialne oraz wkład w rozwój kultury poprzez uczestnictwo w różnych projektach.

Opowieść dr Olgi Bohomolec (potomkini Franciszka Bohomolca, znanego oświeceniowego komediopisarza i publicysty)  o jej prywatnej kolekcji ikon oraz o działalności Muzeum Ukraińskich Ikon Domowych i Zabytków „Dusza Ukrainy” – była niezwykle interesującym akcentem kończącym tegoroczny Festiwal Kultur “Okno na Świat – Ukraina”. Głównym organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.

W dniu 15 września 2023r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Spotkania z ciekawymi ludźmi", tym razem udaliśmy się na spotkanie z pracownikami Lasów Państwowych, którzy zaprezentowali ścieżkę edukacyjną zlokalizowaną przy Nadleśnictwie Brynek. W spotkaniu uczestniczyli członkowie naszego stowarzyszania oraz Chóru Jutrzenka. Spotkanie odbyło się w Izbie Edukacji Leśnej, znajdującej się przy siedzibie Nadleśnictwa Brynek.

Już 3 września br. zapraszamy na otwarcie Festiwalu Kultur "Okno na świat"!