Wystawa "Damy śląskiej arystokracji" to zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego. Organizatorami są Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga oraz Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Wydarzenie objęła patronatem honorowym Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala. W ramach wystawy ukazane zostanie 13 postaci oraz dokonań kobiet, w których żyłach – z jednym wyjątkiem – płynęła błękitna krew.

"Akademia Rękodzieła" to projekt, który był realizowany na terenie Gminy Świerklaniec przez chorzowskie Stowarzyszenie Centrum Psychoedukacji i Terapii "Perspektywy" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich).

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga było partnerem tego projektu.

W sierpniu 2012 na terenie Gminy przeprowadzono rekrutację uczestników. Do udziału w projekcie zaproszono 30 osób: 27 kobiet i 3 mężczyzn.

W marcu 2021 r. podpisaliśmy umowę i otrzymaliśmy 2000 zł dofinansowania z Gminy Świerklaniec na realizację projektu "Historia haftem malowana".

Projekt ten przewidywał wykonanie 50 szt. ręcznie haftowanych miniatur ubrań regionalnych z logo Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga oraz logo Gminy Świerklaniec.

„Spotkanie po latach” to tytuł wystawy, której organizatorami są Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga oraz Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Prezentuje ona sylwetki i wspomnienia o pracujących dla oraz wokół nakielskich hrabiów Henckel von Donnersmarck.

19 października 2019 r. Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im Jana Bursiga miało przyjemność realizować kolejny projekt.

"Świerklaniecki park oczami artysty" to propozycja warsztatów dla wszystkich mieszkańców Gminy Świerklaniec oraz najbliższej okolicy, którzy w twórczy sposób chcieli rozwinąć swoje pasje i zainteresowania.

W maju 2019 za sprawą Pana Łukasza Wylężka, zostało wykonane nowe, piękne otoczenie obelisku, postawionego przez nasze Stowarzyszenie 4 lata temu dla upamiętnienia rodu Henckel von Donnersmarck, który kiedyś zamieszkiwał Gminę Świerklaniec.

W pracach renowacyjnych wzięli udział również: sołtys Nakłą Śląskiego Gerard Nowak, członkowie OSP w Nakle Śląskim: Gerard Nickel i Artur Marchewka a także młodzież. Koparkę użyczył pan Andrzej Mateja.

W grudniu 2018 Kapliczka Świętego Jakuba została zaopatrzona w nowe okna i witraże!

Inicjatywa została zrealizowana dzięki panu Arturowi Friedbergowi, który ufundował nowe ramy okienne oraz panu Ireneuszowi Franusikowi, który stworzył i zamontował witraże w Kapliczce Św. Jakuba przy ulicy Głównej w Nakle Śląskim. Dzięki ich bezinteresownej pracy i pomocy kapliczka nabrała blasku i uroku.

W listopadzie 2018 roku z inicjatywy członków Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga wykonano podświetlenie groty przy Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim.

Szczególny wkład w realizację tego przedsięwzięcia mieli sołtys Nakła Śląskiego – Gerard Nowak, wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl oraz Tomasz Kania, Jacek Grysko, Łukasz Wylężek, Jerzy Siwy, Jarosław Wasążnik - radni Gminy Świerklaniec pochodzący z Nakła Śląskiego, którzy wsparli pomysł oświetlenia groty finansowo. Bardzo dziękujemy za tak wspaniałą inicjatywę!
Dodatkowe podziękowania należy skierować również w stronę panów: Damiana Świerzy, Tomasza Kania oraz Gerarda Nickel, którzy wykazali się zaangażowaniem poprzez podłączenie kabli pod oświetlenie oraz przygotowaniem terenu na potrzeby prac modernizacyjnych.

Kulturalny Klub Seniora zrealizowany został wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Świerklańcu w okresie kwiecień - czerwiec 2018 r. Klub skupił 20 członków powyżej 60 roku życia, mieszkańców Gminy Świerklaniec.

Cel projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjno-kulturalnej wśród seniorów.

Co to jest książka obrazkowa? Kim są jej twórcy? W jaki sposób powstaje? Te oraz wiele innych, ciekawych informacji o picturebookach przyswoiły sobie dzieci, które uczestniczyły w spotkaniach w ramach projektu „Picturebook – słowa/obrazy”, dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każda grupa wzięła udział w warsztatach z innym ilustratorem, twórcą książek obrazkowych. Gościliśmy Michalinę Rolnik, Aleksandrę Cieślak, Emilię Dziubak oraz Mariannę Oklejak. Dzieci z całej gminy, pod okiem fantastycznych ilustratorów podjęły się twórczych działań, tworząc niesamowite prace, ilustracje przestrzenne, bohaterów książek i scenografie.

W październiku 2017 wspólnie z Urzędem Gminy Świerklaniec oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej zorganizowaliśmy niecodzienne wydarzenie.

„Gymiza naszyj omy z kery się robi richtig dobry, ślonski żur” polegała na zaprezentowaniu sposobu tworzenia tradycyjnych śląskich potraw: gymizy – czyli

6 października 2017 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerklańcu odbyły się warsztaty artystyczne o nazwie „Tęczowa chwila z pergamano”. Ta technika artystyczna powstała setki lat temu i polega na koronkowym zdobieniu pergaminu, którego następnie używa się m. in. do tworzenia kartek okolicznościowych.
Październikowe warsztaty prowadzone przez panią Bożenę Szołtysek zostały dofinansowane w ramach zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Uczestniczyło w nich kilkanaście osób.