W listopadzie 2019 r. ukazało się kolejne wydawnictwo, będące owocem prac Stowarzyszenia oraz zaprzyjaźnionych z nim osób. Album “Nakielskimi szlakami kultury” jest kontynuacją wydanej w ubiegłym roku mapy naszej miejscowości, którego wydanie było możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Powiatu Tarnogórskiego w ramach zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Powiatu Tarnogórskiego. Do albumu "Nakielskimi szlakami kultury" teksty przygotował pan Józef Tyrol, zdjęcia zawarte w publikacji są autorstwa Anny Kubik i Józefa Tyrola.

Album można pobrać w wersji elektronicznej tutaj.

Wydanie albumu "Nakielskimi szlakami kultury" dofinansowane zostało w ramach zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Powiatu Tarnogórskiego.

Na przełomie czerwca i lipca ukazało się wydawnictwo, przygotowane wspólnie z nakielskim Chórem Jutrzenka. Publikacja zatytułowana “Serca Sercu” to śpiewnik, który jest zbiorem 125 pieśni sakralnych, pielgrzymkowych, biesiadnych i innych, w których występuje słowo "serce". Pojawiają się w nim zarówno znane teksty, jak i te zapomniane i dawno nie używane. Teksty w opracowanym śpiewniku są w języku polskim, część z nich została także przetłumaczona na język niemiecki. Projekt dofinansowany został przez Gminę Świerklaniec.

„Nakielskimi szlakami kultury” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga w II połowie 2018 roku, finansowany w ramach zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Powiatu Tarnogórskiego.

Projekt przewidywał wyznaczenie ścieżek spacerowych w Nakle Śląskim, które związane są z dziedzictwem kulturowym, wykonanie zdjęć obiektów i miejsc ważnych dla społeczności lokalnej, opisanie i naniesienie ich na mapę, a następnie wydrukowanie minimum 1000 mapek.

Celem projektu było podkreślenie, że na terenie naszej miejscowości istnieją do dzisiejszego dnia zabytki oraz miejsca warte zapamiętania i pokazania. Wiele z tych miejsc ma swoje lokalne, śląskie nazwy, które funkcjonowały przez wiele lat wśród mieszkańców, jednak dla młodego pokolenia nazwy te są już nieznane. Chcemy zachować pamięć o tych miejscach.

Mapy są już wydrukowane i dostępne m. in. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerklańcu i Filii nr 1 w Nakle Śląskim.

Za nieodzowną pomoc w wykonaniu tego zadania dziękujemy szczególnie panu Józefowi Tyrolowi oraz wszystkim tym, którzy aktywnie przyczynili się do powstania tej publikacji.

Album "Alfred Szibielok - działacz, pedagog, artysta" został wydany pod koniec listopada 2014 roku. Zawiera wybór grafik jednego z najznamienitszych mieszkańców naszej miejscowości.
Wydanie publikacji było możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach zadania publicznego "Kultura, sztuka, obrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego". Kwota dotacji wynosiła 1500 zł i pochodziła ze środków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Książka dostępna jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerklańcu oraz w Filii w Nakle Śląskim.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym wydawnictwem!

Wreszcie się udało! Staraniem Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga i Rady Sołeckiej Nakła Śląskiego została wydana "Kronika Nakła Śląskiego 1945 - 2010", do której materiały zebrał Pan Stanisław Markowski - członek naszego Stowarzyszenia, mieszkaniec naszej miejscowości.
Kronika została wydana przez Urząd Gminy Świerklaniec w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Książkę można nabyć bezpłatnie w Urzędzie Gminy Świerklaniec w godzinach pracy Urzędu.

Z wielką radością przedstawiamy Państwu nową publikację wydaną przez Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.

Jest to album p.t. "Gmina Świerklaniec - kościoły, kapliczki, krzyże przydrożne".

Wydawnictwo to powstało dzięki dofinansowaniu ze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w ramach zadania publicznego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania.

Album zawiera informacje oraz zdjęcia wszystkich obiektów sakralnych, znajdujących się na terenie Gminy Świerklaniec.

Teksty do publikacji przygotowała Ewa Trojan; zdjęcia: Anna Kubik; opracowanie: Hanna Przybyła

Publikacja "Gmina Świerklaniec - kościoły, kapliczki, krzyże przydrożne" została sfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

 

W marcu 2012 Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga, przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Świerklańcu, wydało swoją pierwszą publikację dotyczącą gminy Świerklaniec. Jest to „Bibliografia gminy Świerklaniec za lata 2000-2010. Wybór piśmiennictwa”. To opracowanie, stworzone z myślą o wszystkich zainteresowanych gminą Świerklaniec. Wydawnictwo upowszechnia wiedzę o regionie, dostarczając informacji o zabytkach, historii, kulturze, szkolnictwie, życiu społeczno-gospodarczym i politycznym gminy.

Bibliografię opracowano na podstawie zbiorów kartoteki regionalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu. Publikacja rejestruje druki zwarte, takie jak: książki, informatory, broszury oraz artykuły zamieszczone w lokalnej prasie.

Bibliografia została sfinansowana w ramach realizacji zadania publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.