Opowieść dr Olgi Bohomolec (potomkini Franciszka Bohomolca, znanego oświeceniowego komediopisarza i publicysty)  o jej prywatnej kolekcji ikon oraz o działalności Muzeum Ukraińskich Ikon Domowych i Zabytków „Dusza Ukrainy” – była niezwykle interesującym akcentem kończącym tegoroczny Festiwal Kultur “Okno na Świat – Ukraina”. Głównym organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.

Spotkanie z dr Bohomolec odbyło się 25 września 2023 r. i miało formę prelekcji bogato zilustrowanej slajdami. W części poświęconej ikonom pani Olga opowiedziała m.in. o genezie swojej pasji, tragicznych losach ikon wyrzucanych często na śmietnik (efekt narzucanej przez komunistyczne władze ateizacji Ukrainy), a kupowanych przez nią za bezcen na taegach staroci, omówiła także charakterystyczne regionalne cechy tych sakralnych obrazów oraz nietypowe przeznaczenie wielu z nich. Ujawniła także, iż to ona jest autorką kategorii „Ikona domowa”, odnoszącej się nie do rodzaju malarstwa (amatorskie czy profesjonalne), ale do funkcji talizmanu pełnionej przez te dzieła. Nie mniej ciekawa okazała się opowieść o powstaniu Muzeum „Dusza Ukrainy”, rodzajach i formie ekspozycji (eksponaty można np. dotykać, w Muzeum pachnie chlebem), a także o wydarzeniach organizowanych przez tę instytucję. (Część informacji znajduje się w opisach zdjęć.)  

Swą pełną ciekawostek przybliżających kulturę ludową Ukrainy opowieść dr Olga Bohomolec zakończyła podziękowaniami dla Centrum Kultury Śląskiej oraz władz i społeczeństwa polskiego za wsparcie udzielone jej krajowi w czasie wciąż trwającej wojny.

Wystawa „Ukraińskie ikony domowe” potrwa do końca roku.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu
Województwa Śląskiego.