Doroczna nagroda gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2023 roku została przyznana Stowarzyszeniu Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga! Doceniony został całokształt naszych działań: zaangażowanie w kultywowaniu lokalnych tradycji, dbałość o dziedzictwo materialne i niematerialne oraz wkład w rozwój kultury poprzez uczestnictwo w różnych projektach.

Wniosek o przyznanie Nam nagrody Gracji złożyła Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu. Po jego rozpatrzeniu kapituła jednogłośnie rekomendowała nasze Stowarzyszenie do przyznania nagrody. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy Świerklaniec. Podczas uroczystej sesji 25 września br. Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl wręczył statuetkę na ręce Prezes naszego Stowarzyszenia: p. Ilonie Jaworskiej-Kapicy. Nasze stowarzyszenie od ponad 10 lat działa w sferze upowszechniania wiedzy o kulturze, tradycjach i historii Nakła Śląskiego oraz gminy Świerklaniec. Jest nam niezwykle miło i jednocześnie czujemy dumę, że nasze działania spotykają z tak pozytywnym odbiorem, a co za tym idzie docenieniem wśród lokalnej społeczności. Serdecznie dziękujemy wszystkim, z którymi mamy możliwość współpracy, za zaangażowanie i pomoc w realizacji naszych działań! Zapraszamy na nasze spotkania i zachęcamy do współpracy!