"Świerklaniecka Jazzmania", czyli koncert Gӧran Larsen Jazz Quartet w składzie Gӧran Larsen (saksofony), Wojciech Sanocki (fortepian), Jarosław Michaluk (kontrabas), Arek Skolik (perkusja). W dniu 21.04.2022 r. artyści zaprezentują materiał folkowo-jazzowy, czyli utwory folkowe z Podlasia w nowoczesnym opracowaniu jazzowym Gӧrana Larsena oraz Wojciecha Sanockiego oraz tematy folkowo-jazzowe rodem ze Szwecji, a także kompozycje. Wstęp wolny! Przed koncertem, o godz. 19.00, odbędzie się wernisaż fotografii jazzowej Artura Strąka Anioły jazzu – Za sceną – zapraszamy

Projekt jest realizowany we współpracy z Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, dofinansowany ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Gminę Świerklaniec.

W minioną niedzielę, 3 kwietnia br. pojechaliśmy na wycieczkę do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Znajduje się ono w zabytkowym budynku przy ul. Polaka 1. Jest to muzeum narracyjne, prezentujące zarówno eksponaty, jak i repliki oraz reprodukcje, pozwalające na bezpośredni kontakt zwiedzających z przedmiotami. Za pomocą elementów multimedialnych oraz wiodącej ścieżki filmowej, zwiedzający w pełni zostaje przeniesiony w realia życia na Górnym Śląsku początku XX wieku. Scenografia pomieszczeń nawiązuje do miejsc najważniejszych wydarzeń. Dla bardziej dociekliwych zwiedzających dostępne są stanowiska multimedialne, pozwalające na indywidualne pogłębianie wiedzy. Zachęcamy do zwiedzania, warto!

4 marca br. odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia (pierwsze Walne w nowej siedzibie!). Na zebraniu zostały zatwierdzone sprawozdania finansowe oraz z działalności Stowarzyszenia za rok 2021. Najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Te zostało udzielone jednogłośnie!
W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim tym, z którymi mieliśmy okazje i przyjemność współpracować w roku 2021 oraz tym, którzy nas wspierali w działaniach!