Po zeszłorocznym sukcesie naszego projektu i zdobyciu 330 tys zł w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego w tym roku wracamy z jego drugim etapem. Chcemy pozyskać kolejne 330 tys na remont bram wjazdowych i ogrodzenia nakielskiego parku.
To jedyny projekt z terenu gminy Świerklaniec.
Głosujemy od 13 do 24 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej na stronie Budżetu Partypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego.
Głos może oddać każdy mieszkaniec powiatu tarnogórskiego BEZ WZGLĘDU NA WIEK.

Przedmiotem projektu jest II ETAP remontu ogrodzenia oraz bram wjazdowych do zabytkowego zespołu parkowo – pałacowego w Nakle Śląskim. Prace prowadzone będą na podstawie programu postępowania konserwatorskiego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Z racji na szeroki zakres przedsięwzięcia zakłada się realizację prac etapami.

W pierwszym etapie na prace remontowe i konserwatorskie zostanie przeznaczenie zostanie 330 tys zł. Niestety prace przy obiektach zabytkowych są bardzo kosztochłonne więc w tym roku ponownie powalczymy o kolejne środki dla naszego parku w Nakle Śląskim. Ostateczny zakres przedsięwzięcia planowanego w ramach niniejszego wniosku zostanie wskazany do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na podstawie posiadanych kosztorysów inwestorskich dla przedmiotowego zadania.

Remont ogrodzenia i bram wjazdowych jest kolejnym przedsięwzięciem mającym na celu przewrócenia zabytkowego zespołu parkowo – pałacowego w Nakle Śląskim do czasów świetności.
Obecny stan murów ogrodzenia oraz bram wjazdowych jest w dużej mierze niezadowalający. W najgorszym stanie jest ogrodzenie wzdłuż drogi krajowej nr 78 – widoczne są miejscowe odchylenia murów od pionu oraz ubytki w zaprawie murarskiej i cegłach, odpadający tynk, daleko posunięta korozja elementów stalowych. Brak podjęcia pilnych prac remontowych i konserwatorskich spowoduje dalsze pogorszenie się ich stanu technicznego.
Zespół parkowo – pałacowy w Nakle Śląskim jest miejscem ogólnodostępnym a tym samym z efektów realizacji niniejszego projektu będą mieli możliwość skorzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu tarnogórskiego i nie tylko.