Styczeń 2013

Rozpoczęcie zajęć projektu "Akademia Małych - Ciekawych" realizowanego wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w ramach dofinansowania z Fundacji Jana Kantego Steczkowskiego.

W dniach 18 - 20 stycznia dwie członkinie naszego Stowarzyszenia brały udział w szkoleniu z diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym. Działanie to, realizowane było w ramach projektu PENGO organizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Szkolenie, odbywające się w stolicy Małopolski - Krakowie, pozwoliło dowiedzieć się, czym jest diagnoza środowiska lokalnego i jak prawidłowo ją przeprowadzić. Na zakończenie uczestniczki otrzymały materiały szkoleniowe oraz zadanie zrealizowania własnej diagnozy.

Luty 2013

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga, Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu oraz Dyskusyjny Klub Książki "Helikon" zakończyły trwającą ponad miesiąc zbiórkę darów na rzecz schroniska "Cichy kąt" w Tarnowskich Górach.

Podczas zbiórki zebrano następujące materiały: 5 paczek makaronu po 400 g, 3 paczki rękawiczek lateksowych (po 100 sztuk), 3 koce, poszewki, 18 puszek karmy dla psów, 10 puszek karmy dla kotów (1 kg/szt.), 3 paczki suchej karmy (3 kg/szt.), 5 płynów do mycia podłóg ze środkiem dezynfekującym.

Marzec 2013

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

5 marca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przeprowadzono, wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  (PRDPP) w Tarnowskich Górach na kadencję 2013 - 2015. W wyborach wzięło udział 21 delegatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

Członkami PRDPP w Tarnowskich Górach zostali wybrani:

1. Jany Aniela – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach

2. Rogocz Maria – Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Kaletach

3. Graca Krystyna – Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł" Miedary

4. Lubos Urszula – Misja Charytatywna Ziemi Tarnogórskiej „Integracja” w Tarnowskich Górach

5. Lukoszek Alicja – Stowarzyszenie Pomocy Chorym Psychicznie w Tarnowskich Górach

6. Mazur Agata – Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach

7. Gerlich Jacek – Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.

 

PRDPP jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Do jej zadań należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że na swoim kolejnym zebraniu PRDPP w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, wybrano jako:

  • Przewodniczacą Rady - Anielę Jany,
  • Wiceprzewodniczącego Rady - Jacka Gerlich,
  • Sekretarza Rady - Alicję Lukoszek.

 

15 marca 2013 roku w Filii nr 1 Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie superwizyjne w ramach projektu PENGO. Celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat diagnozy środowiska lokalnego i zebranie pomysłów na dalsze działania. Superwizję poprowadziła Pani Aleksandra Daszkowska - Kamińska.

23 marca  2013 roku odbyło się kolejne walne zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga. Tym razem spotkanie odbyło się w Bursie Centrum Kształcenia rolniczego w Nakle Śląskim.

Kwiecień 2013

Po naszym jesiennym zgrabieniu liści znów zakwitły krokusy na skwerze przed Ośrodkiem Zdrowia w Nakle Śląskim, zasadzone przez członkinie nakielskiego Koła Gospodyń Wiejskich w ramach ich akcji "2000 krokusów na powitanie 2000 roku".

Czerwiec 2013

Zakończono realizację projektu "Akademia Małych - Ciekawych" realizowanego wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Świerklańcu w ramach dotacji z Fundacji Jana Kantego Steczkowskiego. Sprawozdanie z tego działania można przeczytać w zakładce "Projekty".

Listopad 2013

Zakończono realizację projektu "Pszczółki z nakielskiej szkółki". Sprawozdanie z tego działania można przeczytać w zakładce "Projekty".

Grudzień 2013

Zakończono realizację zadania publicznego p.n. "Wydanie albumu Gmina Świerklaniec: kościoły, kapliczki, krzyże przydrożne". Więcej informacji dotyczących tego zadania można znaleźć w zakładce "Publikacje".