Styczeń 2014

10 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerklańcu z inicjatywy naszego Stowarzyszenia odbył się wykład pana Józefa Tyrola p.t. "Życie nadrzeczne: Stoła, Drama, Mała Panew".

Luty 2014

14 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się trzecie już walne zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.

Marzec 2014

6 marca podczas jednego ze standardowych spotkań Stowarzyszenia odbyło się krótkie szkolenie p.n. "E-stowarzyszenie", które przeprowadzono w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans. W czasie szkolenia uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą stron internetowych skierowanych dla ngo'sów oraz zawierających konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych.

Maj 2014

9 maja w nakielskiej filii Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie autorskie promujące "Kronikę Nakła Śląskiego" do której materiały zebrał pan Stanisław Markowski, członek naszego Stowarzyszenia.

15 maja z kolei odbyło się uroczyste zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego. Miejscem naszego spotkania było Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, a powodem dla którego odbyła się uroczystość była wystawa grafik Alfreda Szibieloka - lokalnego artysty, społecznika i pedagoga. Wernisaż oraz wystawa "Nakło Śląskie Nasza Mała Ojczyzna" cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Nakła, ale również gości zaproszonych na uroczystość i osób spoza gminy Świerklaniec.

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga otyrzymało również dofinansowanie z Powiatu Tarnogórskiego na realizację zadania publicznego o nazwie "Wydanie albumu z grafikami Alfreda Szibieloka - lokalnego działacza, pedagoga i artysty".

Sierpień 2014

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu "Od ogółu do szczegółu - literackie wędrówki z Sherlockiem Holmesem". Projekt będzie realizowany w okresie sierpień - październik 2014.

Wrzesień 2014

W dniach 22 - 27 września Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga brało udział w II Forum Organizacji Pozarządowych "Razem łatwiej".

W ramach dni otwartych zainteresowani mieli okazję uczestniczyć w jednym ze spotkań projektu "Od ogółu do szczegółu - literackie wędrówki z Sherlockiem Holmesem" - 26 września filię GBP w Świerklańcu odwiedził Roman Hula - były Komendant Główny Policji, który opowiedział o swojej działalności policyjnej, a także swojej książce "Glina".

Październik 2014

Nasze Stowarzyszenie zajęło się napisaniem do władz lokalnych, wojewódzkich oraz krajowych w sprawie Drogi Krajowej nr 78, która od lat zmaga się ze zbyt dużym obciążeniem samochodów przejeżdżających przez Nakło Śląskie.

W tym miesiącu zakończyliśmy także realizację projektu "Od ogółu do szczegółu - literackie wędrówki z Sherlockiem Holmesem". Więcej na temat tego działania można przeczytać w zakładce "Projekty".

Rozpoczęliśmy także kolejną inicjatywę, jaką było stworzenie pomnika upamiętniającego rodzinę Henckel von Donnersmarck oraz jej zasługi ma rzecz naszej miejscowości i lokalnej społeczności.

Listopad 2014

Wydano mini album z grafikiami Alfreda Szibieloka pt. "Alfred Szibielok - działacz, pedagog, artysta". Więcej na ten temat można przeczytać w zakładcze "Publikacje".