1. Rok 2015 rozpoczęliśmy od planowania uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego rodzinie Henckel von Donnersmarck, które odbyło sie podczas I Dni Gminy Świerklaniec. Przygotowaliśmy wstępny plan wydarzenia, który konsultowaliśmy z organizatorami święta gminy. Opracowaliśmy wzór pisma do sponsorów z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy.
  2. W marcu odbyło się kolejne walne zebranie członków Stowarzyszenia, podczas którego podsumowaliśmy działalność w 2014 roku. Zarząd przedstawił raport z rocznej działalności oraz omówił realizowane projekty. Zaprezentowane zostało również sprawozdanie finansowe. Podczas zebrania przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2015 rok.
  3. W 2015 roku rozliczyliśmy projekt "Od ogółu do szczegółu - literackie wędrówki z Sherlockiem Holmesem". Przedsięwzięcie było realizowane wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Świerklańcu. W ramach projektu odbyły się spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, sherlockowy maraton filmowy, rodzinne questy, konkursy, akcja scrapbookingu oraz piknik detektywistyczny. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  4. Wiosną, wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Świerklańcu, rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu "Bajkowanie na dywanie". W ramach przedsięwzięcia odbyły się warsztaty artystyczne, głośne czytanie bajek w Klubie Bajkopodróżnika, spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bibliotekę odwiedził m.in. Łukasz Dębski - autor "Wierszownika z podróży dookoła świata", Anna Kaszubska - autorka "Muzyki świata - czyli jak obudzić Leona", Łukasz Wierzbicki - autor "Afryki Kazika", Eliza Piotrowska, Paulina Wilk, Jarosław Kret, Arkady Paweł Fiedler, Piotr Tomza. Zakończeniem projektu był rodzinny piknik literacko-podróżniczy "Palcem po mapie", który poprowadził Michał Malinowski - fenomenalny opowiadacz bajek, twórca Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. Projekt został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Partnerstwo publiczno-społeczne". Patronat honorowy sprawowali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Insytut Książki.
  5. W maju wzięliśmy aktywny udział w obchodach I Dni Gminy Świerklaniec. W tym czasie przy nakielskim kościele parafialnym odbyło się uroczyste odsłonięcie obelisku wraz z tablicą pamiątkową, poświęconą rodzinie Henckel von Donnersmarck. Historia tego pomysłu sięga 2014 roku. Wtedy to zarząd Stowarzyszenia, z prezes Ewą Trojan na czele, postulował aby tablicę honorującą Donnersmarcków umiejscowić na jednej ze ścian wewnętrznych świątyni. Gerard Nowak - sołtys Nakła Śląskiego oraz członek stowarzyszenia zaproponował, aby jednak posadowić przy kościele obelisk i na nim zamontować tablicę. Ostatecznie ten pomysł został zaakceptowany przez zarząd naszej organizacji, a także przez proboszcza nakielskiej parafii - ks. Eugeniusza Billa. Obelisk został podświetlony delikatnym oświetleniem ledowym. Więcej na temat obelisku w zakładce "Projekty".
  6. Przygotowaliśmy wniosek na wydanie książki Józefa Tyrola w ramach Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica". LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin: Mierzęcice, Ożarowice, Bobrowniki, Siewierz, Psary i Świerklaniec. Celem działania LGD "Brynica to nie granica" jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem zasobów historyczno-kulturowych, zastosowania nowych technologii oraz popularyzacji produktów lokalnych.
  7. W wrześniu zorganizowaliśmy kolejne ognisko integracyjne, które na trwałe wpisało się w kalendarz imprez naszego stowarzyszenia.
  8. Zgłosiliśmy swoje propozycje do budżetu obywatelskiego dla gminy Świerklaniec w 2016 roku. Budżet obywatelski (inaczej budżet partycypacyjny) - to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzję o przeznaczeniu cześci budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.
  9. Przygotowaliśmy wstępny plan wycieczki do Wolfsberga, której termin zaplanowano na maj 2016 r.
  10. W grudniu w restauracji Smakosz odbyło się świąteczne spotkanie członków Stowarzyszenia.