1. W lutym odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego został wybrany nowy Zarząd liczący 9 osób. Prezesem Stowarzyszenia została Ilona Jaworska-Kapica, wiceprezesami - Gerard Nickel oraz Rafał Dybich, skarbnikiem - Renata Grysko, sekretarzem - Barbara Kompała, a kronikarzem - Gerard Nowak. Pozostałymi członkami Zarządu zostali: Hanna Przybyła, Jolanta Prażuch oraz Tomasz Kania.
 2. W lutym 2016 Zarząd naszego Stowarzyszenia złożył równiez wniosek o dofinansowanie projektu p.t. "Kolorowy Śląsk Jesienią - o tradycjach i zwyczajach" do konkursu na zadanie publiczne w dziedzinie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Szczegóły dotyczące realizacji tego zadania znaleźć można w zakłądce "Projekty".
 3. W marcu 2016 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu p.t. "Z żuru chłop jak z muru" do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Świerklaniec. Projekt miał na celu popularyzację tradycji i obyczajów ziemi nakielskiej wśród mieszkańców Gminy Swierklaniec i gmin ościennych. Zorganizowany festyn przyczyniłby się do zwiększenia wiedzy o śląskich potrawach i strojach, zwiększenia zainteresowania gwarą i ukazania jej piękna. Podczas festynu zaprezentowałyby się lokalne zespoły działające przy ośrodku kultury. Odbyłyby się konkursy na najlepiej ukiszony żur, znajomości nazw potraw śląskich oraz stroju ludowego. Na scenie zaprezentowałaby się śląska gwiazda kabaretu oraz przygrywałby śląski zespół muzyczny. Nasz projekt niestety nie znalazł się wśród inicjatyw, które zostały wybrane do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego.
 4. W dniach 30.04 - 2.05 członkowie naszego Stowarzyszenia wraz z zaproszonymi osobami wzięli udział w wycieczce do miejscowości Wolfsberg - rodzinnego miasta potomków Henckel von Donnersmarcków, która niegdyś zarządzała naszym sołectwem. Szczegóły tego wyjazdu znaleźć można w osobnym artykule w zakładce ... Zdjęcia dostępne są w naszej Galerii.
 5. W czerwcu 2016 nasze Stowarzyszenie zgłosiło panią Annę Rabsztyn do Nagrody Wójta Gminy Świerklaniec "GRACJA" przyznawanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i promowania kultury. Nasz wniosek został przyjęty, a co za tym idzie, pani Anna Rabsztyn została laureatką tej nagrody. Wręczenie nagrody nastąpiło we wrześniu podczas uroczytej sesji Rady Gminy Świerklaniec, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury.
 6. We wrześniu zorganizowaliśmy kolejne ognisko integracyjne dla członków Stowarzyszenia, ich przyjaciół, rodzin oraz zaproszonych gości.
 7. W listopadzie i grudniu złożyliśmy kilka wniosków o dofinansowanie następujących projektów:
  - "Akademia Kultury" do Ministerstwa Kultury i Dziedzctwa Narodowego (w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczną w Swierklańcu);
  - "Razem lepiej, razem aktywniej" do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
  - "Łokno na tradycję - festiwal" do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 8. W grudniu odbyło się również nasze tradycyjne spotkanie przedświąteczne, podczas którego gościliśmy w Restauracji "Smakosz" w Nakle Śląskim.
 9. Ponadto nasze Stowarzyszenie było również inicjatorem remontu i ponownego uruchomienia dzwonu w kaplicy św. Jakuba. Realizacją tego przedsięwzięcia zajął się pan Gerard Nowak. W ramach remontu zostało wykonane nowe zawiesie oraz sterowanie elektroniczne dzwonu. Koszt remontu wynosił 3690 zł - suma na ten cel pochodziła z budżetu Gminy Swierklaniec. Dodatkowo nieodpłatnie zostało wykonane nowe zasilanie elektryczne kaplicy. Prace ziemne związane z montażem kabla bezinteresowanie wykonali strażacy nakielskiej OSP. Nowa elektryka pozwoliła zasilić nie tylko napęd odrestaurowanego dzwonu, ale przy okazji wykonano iluminację zewnętrznej elewacji kaplicy. I w tym wypadku swoją pomoc w pracach zaoferwali strażacy, jak również członek Rady Sołeckiej pan Damian Świerzy.