W 2017 roku Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga w ramach swojej działalności statutowej zrealizowało:

 

 1. W partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczną w Świerklańcu złożyliśmy następujące projekty do programów ministerialnych:
  „Akademia Kultury” do programu „Kultura Dostępna” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  „Razem lepiej, razem aktywniej” do programu rządowego na rzecz aktywności osób starszych na lata 2014-2020 (ASOS) z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
  Festiwal Otwarty „Łokno” do programu „Kultura Ludowa i Tradycyjna 2017” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Ostatecznie na powyższe działania nie otrzymaliśmy dofinansowania. Z inicjatywy naszego Stowarzyszenia rozpoczęto prace renowacyjne w budynku kapliczki św. Jakuba w Nakle Śląskim, a także na terenie przyległym do kapliczki. Zostało wyremontowane ogrodzenie, elewacja; dokonano także izolacji fundamentów. Wszystkie prace nieodpłatnie wykonał pan Marek Miś. W remoncie czynnie pomogli strażacy z nakielskiego OSP, pan Gerard Nowak – sołtys Nakła Śląskiego oraz pan Bursig – który zobowiązał się wyremontowac dach kapliczki.
 3. Nawiązanie kontaktu z Klubem przyjaciół Szlaku Camino działającego w Piekarach Śląskich.
 4. Rozeznanie sytuacji związanej z kominami w Wapiennikach – zapoczątkowanie prób objęcia ochroną konserwatora zabytków tych nieużywanych już, historycznych budowli; kontakt z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
 5. Realizacja projektu "Kurs pierwszej pomocy". W ramach działania odbyły się szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół z terenu gminy Świerklaniec oraz szkolenie dla dorosłych, zakończone certyfikatem potwierdzającym zdobytą wiedzę.
 6. Złożenie wniosku do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklaniec p.n. "Wykonanie monitoringu przy GOK w Nakle Śląskim". Wniosek nie otrzymał dofinansowania w ramach budżetu, jednak został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach funduszu sołeckiego.
 7. Stworzenie nowych materiałów promocyjnych – rollup-u oraz teczki z logiem Stowarzyszenia. Dofinansowanie na ten cel pozyskaliśmy z Urzędu Gminy Świerklaniec.
 8. W maju zorganizowano wycieczkę dla członków Stowarzyszenia na Hel.
 9. W czerwcu członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w III Dniach Gminy Świerklaniec.
 10. Członek naszego Stowarzyszenia - Pan Ginter Żelasko otrzymał Honorową Złotą Odznakę Zasłużony dla Województwa Śląskiego. Została ona wręczona podczas III Dni Gminy Świerklaniec, które odbyły się w Orzechu w dniach 10-11 czerwca 2017.
 11. W partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczną w Świerklańcu zrealizowano 3 projekty, dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  - Festiwal Bajki "ZACZAROWANIE": W maju 2017 ruszył pierwszy w naszej Gminie literacki Festiwal! W programie znalazły się spotkania autorskie dla dzieci, warsztaty ilustratorskie, spektakl teatralny oraz kreatywne warsztaty rodzinne z Michałem Malinowskim. Zakończeniem projektu był pokaz laserowych animacji dla dzieci.
  - "Oswajamy Strachy, czyli przepis na dobry kryminał": w ramach projektu zorganizowano spotkania z Gają Grzegorzewską i Olgą Rudnicką. Dzieci odwiedzili: Marcin Pałasz, Małgorzata Strękowska-Zaremba oraz Barbara Gawryluk. Odbył się również konkurs dla mieszkańców Gminy "Kryminalnym tropem..." w którym zadaniem było odszukanie w miejscowościach naszej Gminy fragmentów najpopularniejszych kryminałów. Finałem zabawy była kryminalna gra miejska, którą poprowadził Dariusz Rekosz i Bronisław Cieślak. Członkowie Stowarzyszenia wzięli czynny udział w tym wydarzeniu, wcielając się w różne role na trasie gry.
  - "Picture Book słowa/obrazy": To projekt, którego celem było pokazanie książki obrazkowej jako przedmiotu, w którym słowo i obraz zestawione razem, stanowią spójny przekaz - komunikat. Wykorzystując książkę obrazkową jako dynamicznie rozwijający się gatunek twórczości, przybliżyliśmy mieszkańcom współczesnych twórców tego gatunku oraz pokazaliśmy książkę obrazkową jako gatunek literacki, który obudza wyobraźnię, bawi i edukuje. W ramach projektu odbyły się międzypokoleniowe warsztaty z ilustratorami i twórcami książek obrazkowych. Gminę Świerklaniec odwiedziła Emilia Dziubak, Iwona Chmielewska, Michalina Rolnik oraz Aleksandra Cieślak.
 12. Pan Stanisław Markowski otrzymał nagrodę Wójta Gminy Świerklaniec w dziedzinie twórczości artystycznej, uowszechniania i ochrony kultury – Grację. Została ona wręczona podczas uroczystej sesji Rady Gminy Świerklaniec w dniu 29 września 2017 r.
 13. W październiku zrealizowano projekt "Tęczowa chwila z pergamano", dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Zadanie zostało zrealizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej. Warsztaty artystycznej techniki zdobienia pergaminu poprowadziła pani Bożena Szołtysek.
 14. W październiku, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej oraz Urzędem Gminy Świerklaniec zrealizowano projekt "Gymiza naszyj omy z kery się robi rychtig dobry, ślonski żur". W warsztatach przygotowywania "śląskiej wegety" oraz tradycyjnego zakwasu na żurek uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

15. W grudniu w Bursie w Nakle Śląskim odbyło się spotkanie wigilijne, na które zaproszono członków Stowarzyszenia oraz gości.