W kwietniowym wydaniu Informatora Gminy Świerklaniec ukazał się artykuł o jubileuszu naszego Stowarzyszenia. Zachęcamy do lektury!

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 26 marca 2021 r. (piątek) o godz. 18.00.

Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, odbędzie się ono w formie hybrydowej tj. Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna spotkają się w GOK, natomiast pozostali członkowie połączą się on-line.

Szczegóły zostały przesłane do Członków w wiadomości SMS.

Karta - spotkanie po latach„Spotkanie po latach” to tytuł wystawy, której organizatorami są Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga oraz Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Prezentuje ona sylwetki i wspomnienia o pracujących dla oraz wokół nakielskich hrabiów Henckel von Donnersmarck.

Kiedy widzimy piękny pałac czy okazały dwór to pierwszym skojarzeniem, jakie mamy o mieszkających w nim ludziach to jego właściciele – majętni hrabiowie. A przecież ogromną rolę w jego życiu odgrywali pracujący w nim ludzie: służący, kucharze czy ogrodnicy. Zazwyczaj nie przeczytamy o nich w kronikach, a przecież to oni sprawiali, że dwór odpowiednio funkcjonował. Nie inaczej było w przypadku pałacu Henckel von Donnersmarck w Nakle Śl. Ci, którzy tam pracowali już odeszli, ale pozostały po nich wspomnienia czy fotografie, może nawet pamiątki. To właśnie ich chcieliśmy ukazać na wystawie.

Otwarcie wystawy nastąpiło w dniu 13 grudnia br. o godz. 18.00. Niestety ze względu na zaistniałą sytuację nie mogliśmy zaprosić gości do wnętrz pałacu, dlatego wernisaż transmitowany był online na portalu Facebook. Jednak część wystawy będzie stanowiła ekspozycję stałą Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Podobną rolę będzie stanowił katalog z wystawy, który będzie można wykorzystać do celów badawczych, edukacyjnych czy popularyzatorskich.

Wystawa jest dofinansowana ze środków ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.