Styczeń 2011

Z inicjatywy piętnastu osób - mieszkańców Nakła Śląskiego, wrażliwych zarówno na historię jak i na przyszłość naszej miejscowości i całej Gminy Świerklaniec - podczas spotkania w dniu 20 stycznia 2011 r. powstało Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego. Stowarzyszenie zostało powołane i nazwane imieniem Jana Bursiga, który był założycielem pierwszego Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego i  zagorzałym miłośnikiem tej ziemi i jej historii.
Tymczasową siedzibą Stowarzyszenia został Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Głównej 52.

 

Luty 2011

Zostaje opracowany Statut Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego, a następnie omawiany przez wszystkich członków Stowarzyszenia.

Ustalono roczną składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia.

 

Marzec 2011

Stowarzyszenie MNŚ zostaje zarejestrowane w gliwickim Sądzie i od tej chwili ma postać prawną.

Ustalono zarząd Stowarzyszenia:
Prezes - Roman Gatys
Wiceprezes - Gerard Nickiel
Sekretarz - Ewa Trojan
Skarbnik - Bernard Bączkowicz
Członek Zarządu - Jolanta Prażuch
Komisja Rewizyjna: Anna Pliszek, Renata Grysko i Rafał Dybich

Ogłoszono także konkurs na logo Stowarzyszenia i przygotowano jego regulamin. Komisję decydującą o wyborze logo stanowili członkowie Stowarzyszenia.

Przedstawiono i omówiono propozycje działalności Stowarzyszenia, są to m.in.:

  • rzetelne, szczegółowe odtworzenie historii Nakła Śl. od lat powojennych czyli od 1945 roku,
  • odnowienie nakielskich kapliczek,
  • oznakowanie zabytków i miejsc ciekawych w Nakle Śląskim,
  • zorganizowanie placów zabaw dla dzieci w Nakle,
  • zamieszczenie informacji o Stowarzyszeniu w gminnej gazetce,
  • rozmieszczenie tablic informacyjnych w Nakle Śląskim,
  • propozycja zorganizowania Święta Żuru w Nakle Śląskim,
  • propozycja nadania jednej z ulic nazwy Donnersmarcków.

 

Kwiecień 2011

W związku z propozycją ustalenia miejsc ciekawych w Nakle Śl. zaplanowano pierwszą wyprawę w teren, podczas której uczestnicy mogliby naocznie przekonać się o walorach, ciekawostkach i historii Nakła Śl.
Wspominano miejsca, których dziś już nie ma np. dawny plac zabaw zwany dawniej Żywicokiem, a który znajdował się na miejscu obecnej piekarni. Zaproponowano ochronę Alei Lipowej będącej jedną z szczególnych atrakcji Nakła Śląskiego.

 

Maj 2011

Wspólnie ustalono miejsca ciekawe, krajobrazowe i szczególne w Nakle Śląskim oraz budynki o długiej historii. Miejsca te zostały sfotografowane i opisane. Oto one:

Pałac Donnersmarcków, kościół, krzyże i kapliczki, cmentarz, park nakielski, dworzec kolejowy, Etwencyjo - dół w lesie, Kowoliki - teren wokół leśniczówki dawna bażanciarnia, Hołda - za nią kamieniołomy, Zabijoki na Szkałach za ul. Kaczyniec, staw Hercok, staw u Rybczyńskich - Szybisko, staw Piertaszkowy ul. Wojciecha, staw Sit - ogródki działkowe, remizy, Ex - teren za remizami w stronę Tarnowskich Gór, Pićki - remiza pomiedzy Bobrownikami a Radzionkowem, staw Harwikowy - obok Pićków, staw Rułka - obok Pićków, staw Kaniok - za kościołem, Czarne Doły - Orzechowska.
Nazwy te są nazwami własnymi - lokalnymi, stosowanymi przez mieszkańców "od zawsze", niektóre z nich pochodzą od nazwisk właścicieli danego terenu (co bardzo ułatwia ich opisanie) inne od szczególnych warunków tam panujących.
Nakło jak i cała Gmina Świerklaniec mocno się rozrasta, napływają nowe rodziny - zanika więc stare nazewnictwo - odchodzą pokolenia, dla których nazwy te były oczywiste, a młodzież nie bacząc na historię pędzi ku przyszłości. Aby pozostał choć ślad po tych dawnych rejonach jak najszybciej należy je opisać.

W dniu 19 maja 2011 roku wyruszono na pierwszą wyprawę w teren Nakła Śląskiego. Słoneczna pogoda dopisała, wiosenny widok zażółconych rzepakiem i zielonych młodym zbożem pól był przepiękny. Zapraszamy do naszej galerii gdzie dzielimy się z wszystkimi tą wyprawą. Zobaczyliśmy sporą część południowego Nakła: staw Harwikowy, Pićki, staw Rurki, Hałdy, wyrobisko po kamieniołomach, wapienniki i dworzec kolejowy Nakła Śl.

26 maja 2011 r. podjęto decyzję o staraniu się Stowarzyszenia o dofinansowanie ze środków unijnych projektów, utworzonych przez członków SMNŚ.

 

Czerwiec 2011

25 czerwca odbyła się druga wyprawa w teren tym razem na północną część Nakła.

 

Sierpień 2011

W internecie zostaje zamieszczony plik z Kroniką Nakła Śl. dotyczącą okresu po 1945 roku, której autorem jest członek naszego Stowarzyszenia - Pan Stanisław Markowski. Skierowano również prośbę do wszystkich mieszkańców o zapoznanie się z treścią oraz przesyłanie opinii, uwag i ewentualnych poprawek do kroniki, drogą mailową lub listownie na adres siedziby Stowarzyszenia.

Został również rozstrzygnięty konkurs na logo Stowarzyszenia. Jest to znak składający się z skrótu SMNŚ ze stylizowanym, charakterystycznym fragmentem wieży pałacu nakielskiego. Autorką jest Anna Kubik - członkini naszej organizacji.

 

Wrzesień 2011

Stowarzyszenie Miłośników nakła Śląskiego wraz z Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim zorganizowało egzamin na kartę rowerową i motorowerową dla młodzieży z całej Gminy Świerklaniec.

Stowarzyszenie brało udział także w Dożynkach Gminnych, które odbyły się  4 września.
Poczęstunek zorganizowany przez Stowarzyszenie podczas Dożynek w świerklanieckim parku cieszył się wielkim powodzeniem. Częstowano "pajdą" świeżego chleba z smalcem i kiszonym ogórkiem. Rozdano 10 bochenków chleba, 4 kg smalcu i 15 kg ogórków. Chętne osoby zapraszano również na spotkania Miłośników - rozdawano wizytówki z informacją na nasz temat.

 

Październik 2011

Zarząd Stowarzyszenia zaproponował przygotowanie i złożenie wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5: oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich na przeprowadzenie następujących szkoleń i warsztatów:
- szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi i obłożnie chorymi, z kursem języka niemieckiego lub angielskiego,
- warsztaty dla młodzieży w zakresie pisania CV oraz przygotowanie się do prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
-kurs prawa jazdy kategorii C i E -C z podstawami ratownictwa, z kursem języka niemieckiego lub angielskiego,
- kurs udzielania pierwszej pomocy,
- warsztaty rękodzieła,
- warsztaty z dietetyki.
 

Pozostałe plany Stowarzyszenia:

  • przejęcie opieki nad kasztanowcem, który pełni w Nakle Śl. rolę jednej z tablic ogłoszeniowych,
  • upamiętnienie rodu Donnersmarcków jako fundatorów kościoła nakielskiego, pierwszego krzyża przydrożnego za Aleją Lipową oraz placówki Sióstr Boromeuszek, poprzez nadanie jednej z ulic nazwy Donnersmarcków lub ufundowanie tablicy pamiątkowej, która miałaby znajdować się przy kościele w Nakle Śl. Propozycja ta zostanie przedstawiona także na zebraniu wiejskim.

 

Listopad 2011

Stowarzyszenie zorganizowało happening, podczas którego uroczyście przejęto opiekę nad kasztanowcem, który od lat jest kaleczony metalowymi elementami służącymi do przytwierdzania wszelkich ogłoszeń, reklam lub klepsydr. Ponadto zerwane papiery umieszczane są w rozwidleniu konarów drzewa gdzie powstaje widoczne smietnisko opadające z czasem na ziemię i chodnik. Symbolem tej akcji jest tabliczka oprawiona ekologiczną makramą z kwiatami zawieszona na kasztanowcu z pomocą strażaków. Stowarzyszenie postara się o dodatkową tablicę na ogłoszenia.

Kasztanowiec został także zgłoszony do konkursu "Drzewo Roku" organizowanego przez Stowarzyszenie Klub Gaja w ramach Święta Drzewa. SMNŚ przyłączając się do akcji Klubu Gaja ogłosiło w lokalnej prasie konkurs na historię wyróżniającego się, lub opisanie swojego ulubionego drzewa.

Nakielski kasztanowiec już długie lata jest świadkiem codziennego życia lokalnej społeczności, która zwyczajowo wywieszała na nim wszelkie ogłoszenia (także wyborcze), reklamy oraz klepsydry czyniąc z niego głównego 'informatora' o życiu Nakła. Czas by tę rolę przejęła na siebie przeznaczona do tego tablica ogłoszeniowa, a drzewo mogło odetchnąć!

 

21 listopad

Ogłoszono wyniki Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2011
Wyłoniono 107 organizacji z całej Polski, które otrzymały dofinansowanie zgłoszonych projektów. Nasze Stowarzyszenie z projektem o nazwie "Dzieci nie śmieci" uzyskało dotację 7000 zł. W ramach tego dofinansowania od stycznia do lipca 2012 roku będą realizowane działania przybliżające problematykę dzikich wysypisk na terenie gminy Świerklaniec.

Misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych)