1 marca br. w naszej siedzibie przy ul. Sportowców 1 odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia.

Zostały zatwierdzone sprawozdania z działalności w roku 2022, sprawozdania finansowe za 2022 r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 r. Jednogłośnie zostało udzielone Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. Walne Zebranie uhonorowało również dwóch członków: Pana Gerarda Nowaka oraz Pana Stanisława Markowskiego tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia. Zebranie to również okazja do podsumowań, było tak i teraz. Omówione zostały działania w roku 2022 oraz ukazane plany na rok 2023, podziękowaliśmy również wszystkim tym, którzy z Nami współpracowali w minionym roku i wspierali w Naszej działalności.