Wapienniki

Wapiennik (także: piec wapienniczy lub piec wapienny) – piec szybowy do wypalania wapna i skał wapiennych  (kamień wapienny) w celu uzyskania z nich wapna palonego.

Pałac Donnersmarcków

Neogotycki pałac z 1856, obok park krajobrazowy o powierzchni 18,3 ha z połowy XIX wieku.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dziewiętnastowieczny kościół zbudowany w stylu neogotyckim, ufundowany przez hrabiego Łazarza Henckel von Donnersmarcka

Dom Pomocy Społecznej im. Karola Boromeusza

Wybudowany w 1899 roku przez Łazarza IV syna Hugona, mieści się w nim zakon sióstr boromeuszek

Dworzec kolejowy

Kapliczka pw. św. Jakuba

 

Założona jest na planie prostokąta z półokrągłym zamknięciem. Wejściem do niej jest od strony północnej. Nakryta jest dachem dwuspadowym z sygnaturką, obecnie zabezpieczona blachą, a pierwotnie gontami.

Miejscowe podanie relacjonuje, że fundatorem tego obiektu „kultu sakralnego” był Żyd osiadły w Nakle Śląskim, który po prowadzeniu wyszynku i handlu, wzbogacił się na katolickich mieszkańcach wsi i okolicy. Oni też domagali się pewnego rodzaju zadośćuczynienia - budowy kaplicy we wsi, wówczas nie posiadającej świątyni. Był to więc „zastępczy kościółek”.

Żyd najął miejscowych, śląskich rzemieślników, którzy postawili kaplicę poświęconą św. Jakubowi (od imienia fundatora). We wnętrzu znajdowała się figura patrona, wyrzeźbiona w lipowym drewnie ręką ludowego rzeźbiarza. Prawdopodobnie działo się to u schyłku XVIII wieku lub w I połowie następnego stulecia (XIX w.).

W latach 1988-1989 zabytek został poddany działaniom konserwatorskim, zainicjowanym przez rodzinę Bursig. Mieszkająca poza granicami naszego kraju Genowefa Bursig zapoczątkowała zbiórkę pieniężną na odrestaurowanie obiektu, a spora grupa osób z Nakła Śląskiego przyczyniła się do tego, by zabytek odzyskał dawną świetność. Nawet Państwowe Przedsiębiorstwo Żeglugi na Odrze z Koźla podarowało dzwonek do wieżyczki sygnaturowej, który zastąpił pierwszy dzwon – skonfiskowany w czasie II wojny światowej.

W ostatnich latach (2015-2017) działające na terenie Gminy Świerklaniec Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga również przyczyniło się do przywrócenia dawnej świetności kapliczce. Organizacja zainicjowała remont i ponowne uruchomienie dzwonu w kaplicy św. Jakuba. Realizacją tego przedsięwzięcia zajął się pan Gerard Nowak, finansowego wsparcia udzielił Urząd Gminy Świerklaniec. Dodatkowo nieodpłatnie zostało wykonane nowe zasilanie elektryczne kaplicy. Prace ziemne związane z montażem kabla bezinteresownie wykonali strażacy nakielskiej OSP. Nowa instalacja elektryczna pozwoliła zasilić nie tylko napęd odrestaurowanego dzwonu, ale przy okazji wykonano iluminację zewnętrznej elewacji kaplicy oraz dzwonu. I w tym wypadku swoją pomoc w pracach zaoferowali strażacy, jak również członek Rady Sołeckiej pan Damian Świerzy.

Opracowano na podstawie tekstu autorstwa Marka Wrońskiego „Kaplice i krzyże przydrożne Nakła Śląskiego” zamieszczonego w „Gazecie Gwarkowej” (Jednodniówka z Tarnowskich Gór, nr z października 1990 r., wydawana przez Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego) oraz materiałów zamieszczonych na stronie internetowej www.milosnicynaklasl.org.pl prowadzonej przez Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.

Opracowała: Barbara Kompała