Spotkania Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Głównej 52 w Nakle Śląskim. Zapraszamy!
 

 

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego zostało powołane 20 stycznia 2011 r. z inicjatywy piętnastu osób - mieszkańców Nakła Śląskiego, wrażliwych zarówno na historię jak i na przyszłość Nakła Śląskiego i całej Gminy Świerklaniec. Nazwane zostało imieniem Jana Bursiga - założyciela pierwszego Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego, lokalnego społecznika i patriotę, któremu szczególnie bliska była rodzinna miejscowość oraz jej okolice.

 

W lutym Gerard Nickel opracował Statut Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego, który został omówiony przez wszystkich członków Stowarzyszenia. Ustalono też roczną składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia.

 

W marcu 2011 r. Stowarzyszenie MNŚ zostało zarejestrowane w gliwickim Sądzie i od tej chwili ma postać prawną. Ustalono także zarząd Stowarzyszenia w składzie:


Prezes - Roman Gatys

Wiceprezes - Gerard Nickel

Sekretarz - Ewa Trojan

Skarbnik - Bernard Bączkowicz

Członek Zarządu - Jolanta Prażuch

 

Komisja Rewizyjna: Anna Pliszek, Renata Grysko i Rafał Dybich

 

Tymczasową siedzibą Stowarzyszenia jest Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śl. przy ul. Głównej 52.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com