Spotkania Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Głównej 52 w Nakle Śląskim. Zapraszamy!
 

 

Celami szczegółowymi i najważniejszymi, dla których powstało Stowarzyszenie są:

1. Upowszechnianie wiedzy o kulturze, tradycjach i historii Nakła Śląskiego oraz Gminy Świerklaniec;

2. Krzewienie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie;

3. Umacnianie więzi społecznych między mieszkańcami Nakła Śląskiego i Gminy Świerklaniec;

4. Rozpowszechnianie zainteresowań wyglądem i rozwojem Gminy Świerklaniec a także pogłębianie przywiązania do niej;

5. Promocja gminy;

6. Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży;

7. Poprawa jakości życia mieszkańców;

8. Integracja lokalnej społeczności;

9. Podnoszenie walorów osobowych i intelektualnych społeczeństwa;

10. Pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym, propagowanie idei patriotycznych i pielęgnowanie tradycji historycznych;

11. Inicjowanie i popieranie działań mających na celu podnoszenie cywilizacyjnego i gospodarczego poziomu życia społeczeństwa;

12. Ochrona zabytków, ochrona przyrody.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com