Na przełomie maja i czerwca 2017 nasze Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na organizację kursów pierwszej pomocy dla młodzieży i dorosłych, mieszkających na terenie gminy Świerklaniec. Finansowo wsparł nas Urząd Gminy w Świerklańcu.

 

Głównym celem projektu było nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celami szczegółowymi były:

  1. Zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat pierwszej pomocy przedmedycznej

  2. Zwiększenie poziomu zainteresowania oraz świadomości w zakresie dbania o zdrowie własne i innych

  3. Uświadomienie wagi udzielania pomocy przedlekarskiej

 

Projekt zakładał organizację jednego spotkania szkoleniowego dla dorosłych oraz minimum czterech spotkań szkoleniowych dla dzieci szkolnych (po jednym w każdym sołectwie). Wartością dodaną projektu była możliwość otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu i zdobycie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie te zamierzenia udało się osiągnąć z bardzo dobrym efektem, co moga potwierdzić uczestnicy szkoleń.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com