W lutym 2016 r. złożyliśmy projekt „Kolorowy Śląsk Jesienią – o tradycjach i zwyczajach” do konkursu na zadanie publiczne w dziedzinie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. We wniosku o dotację ubiegaliśmy się o kwotę w wysokości 2000 zł na realizację warsztatów oraz wykładów poświęconych naszemu regionowi oraz lokalnym tradycjom.

Ostatecznie uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 500 zł, które postanowiliśmy przeznaczyć na częściową realizację projektu. Po naniesieniu poprawek 20 czerwca 2016 r. podpisaliśmy umowę ze Starostwem Powiatowym.

Realizację projektu „Kolorowy Śląsk jesienią – o tradycjach i zwyczajach” rozpoczęliśmy we wrześniu 2016 r. Zaprojektowano plakat promujący wydarzenie, a także rozpoczęto promocję – w Gminie Świerklaniec pojawiły się plakaty, umieściliśmy także stosowne ogłoszenia na naszej stronie internetowej, fanpage’u na Facebooku oraz na zaprzyjaźnionych witrynach (m. in. strona Urzędu Gminy Świerklaniec). W prasie (Dziennik Zachodni) ukazała się notka zapraszający mieszkańców powiatu tarnogórskiego do udziału w projekcie. Dodatkowo zachęcał również artykuł dotyczący pani Anny Rabsztyn – członkini naszego Stowarzyszenia i jednocześnie osoba prowadząca zajęcia w ramach projektu. Została ona uhonorowana Gracją – nagrodą Wójta Gminy Świerklaniec za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i promowania kultury.

W czasie promowania projektu złożono również pismo do wójta o nieodpłatne udostępnienie sali Orzechowskiego Centrum Kultury i Rekreacji. Wójt wyraził zgodę i tam też 24 października odbyły się zajęcia. Za otrzymane 500 zł zakupiono materiały do przeprowadzenia warsztatów.

W warsztatach wzięło udział 25 osób – głównie pań z gminy Świerklaniec.

Po przeprowadzonych zajęciach na stronie naszego Stowarzyszenia oraz Facebooku pojawiły się zdjęcia ukazujące uczestniczki przy pracy oraz ich dzieła. Projekt okazał się kolejnym dużym sukcesem.

24 listopada złożono sprawozdanie końcowe do Starostwa Powiatowego.

Projekt "Kolorowy Śląsk jesienią - o tradycjach i zwyczajach" zrealizowano w ramach zadania publicznego zleconego przez Stwarostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach w ramach konkursu ofert z dziedziny kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com