Projekt „Bajkowanie na dywanie” był realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Świerklańcu w okresie od 16 marca do 30 czerwca 2015 roku.

Głównym celem projektu była popularyzacja i wzrost zainteresowania literaturą podróżniczą mieszkańców Gminy Świerklaniec. Celami szczegółowymi było:

- rozbudzenie zainteresowania literaturą podróżniczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

- rozwinięcie umiejętności plastycznych i artystycznych,

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie,

- wzrost wiedzy o pozaeuropejskich kręgach kulturowych,

- wzrost wiedzy o współczesnej literaturze podróżniczej,

- integracja mieszkańców wokół biblioteki publicznej,

- stworzenie sytuacji wyzwalających możliwości twórczego działania.

Projekt zakładał m.in. organizację spotkań w Klubie Bajkopodróżnika, składających się na warsztaty artystyczne polączone z przedstawieniem ciekawostek geograficzno-kulturowych. Mali uczestnicy poznali sztukę i fakty na temat Peru, Indii, Japonii, Egiptu, Syberii i Afryki. Dla dzieci przygotowano również spotkania z pisarzami: Mieczysławem „Hajerem” Bieńkiem, Rafałem Witkiem, Łukaszem Wierzbickiem, Pauliną Wilk, Elizą Piotrowską, Anną Kaszubską i Łukaszem Dębskim.

Zorganizowano również konkurs plastyczny „Palcem po mapie” oraz wystawę literatury podróżniczej.

Dla dorosłych z kolei przygotowano cykl pięciu fantastycznych spotkań z podróżnikami, którzy w książkach opisali swoje przygody. W nakielskiej bibliotece gościliśmy więc Paulinę Wilk, Piotra Tomzę, Jarosława Kreta, Wojciecha Jagielskiego oraz Arkadego Pawła Fiedlera. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Na zakończenie projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu zorganizowano piknik literacko-podróżniczy. Poprowadził go Michał Malinowski – założyciel i kustosz Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści.

Projekt "Bajkowanie na dywanie" realizowany był w ramach programu "Partnerstwo publiczno-społeczne" finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com