Aleja Lipowa to obiekt przyrodniczy, w którego skład wchodzą 82 lipy. To jeden z najcenniejszych elementów naszego lokalnego krajobrazu, posiadający duże walory estetyczne i kulturowe. Aleja łączy Pałac Donnersmarcków w Nakle z otaczającym go parkiem, plebanią, kościołem
i zabudowaniami starego folwarku, a dalej również z cmentarzem i terenami leśnymi. Całośc tworzy unikalną, jeszcze dobrze zachowaną kompozycję przestrzenną, o którą jednak należy odpowiednio dbać, by przyszłe pokolenia również mogły ciszyć się tym dziedzictwem.

W 2012 roku Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga złożyło projekt na realizację zadania publicznego o nazwie "Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych Alei Lipowej - pominka przyrody w Nakle Śląskim".

Projekt został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie na realizację. 80% kosztów pokrył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (kwota 27 120 zł), pozostałe 20% - Urząd Gminy Świerklaniec (6 780 zł).

W ramach zadania drogą przetargu wyłoniono firmę, która podjęła się prac porządkowo-pielęgnacyjnych na terenie Alei Lipowej. Zakład Pielęgnacji i Leczenia Drzew Parkowych
i Pomnikowych
usunął znaczne ilości posuszu z terenu Alei, dokonał cięć korekcyjnych, podkrzesał drzewa oraz uprzątnął cały materiał powstały w wyniku prac.

Zadanie zrealizowano w dniach od 16 października do 30 pażdziernika 2012 r.

Odbioru prac dokonano 6 listopada 2012.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com