Akademia Małych-Ciekawych to półroczny projekt, którego celem było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dwanaściorga dzieci w wieku 2-4 lat, które z powodu braku miejsc nie dostały się do przedszkoli w gminie.

Projekt realizowany był w partnerstwie przez Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga wraz z Gminną Biblioteką Publicznej w Świerklańcu w okresie styczeń-czerwiec 2013.

Zajęcia w Akademii podzielone były na kategorie tematyczne.

Podczas zajęć z plastyki, mali uczniowie poznawali kolory, rozwijali sprawność paluszków, malując tęczowe obrazki, rozwijali swoją płynność ruchów, uczyli się łączenia elementów i poznali bajkę Marcina Brykczyńskiego „12 kolorów”.

W trakcie trwania zajęć muzycznych, dzieci poznawały różne sposoby wydawania dźwięków, wyrabiały w sobie poczucie rytmu, rozwijały sprawność ruchową i koordynację słuchowo-ruchową. Najmłodsi mieli okazję poznać i dotknąć prawdziwych instrumentów oraz poznać bajkę „Franklin i lekcje muzyki”.

Zajęcia z języka angielskiego odbywały się w marcu. Przedszkolaki, pod okiem lektorki przyswajali pierwsze słowa w języku obcym, próbowali wymówić angielskie słowa związane z Wielkanocą i kolorowymi pisankami, wysłuchiwali piosenek i wierszy po angielsku.

Kolejny punkt programu - matematyka, była równie ciekawa. Mali uczniowie poznawali figury, liczby i kształty, rozwijali spostrzegawczość, zrozumieli pojęcie zbioru, poznali bajkę Danuty Wawiłow „Trójkątna Karolina”.

W maju królowała przyroda – dzieci przyswajały nazwy pór roku, próbowały obserwować pogodę, wzbogaciły swoje wiadomości przyrodnicze, dowiedziały się, że trzeba podlewać kwiaty, a także poznały bajki „Franklin i deszczowy dzień” oraz „Krecik i żaba”.

Ostatni miesiąc poświęcony był baśniom, bajkom i opowieściom, dzięki którym uczestnicy projektu rozwinęli wyobraźnię, zwiększyli zasób słów, uczyli się opowiadać, rysowali na asfalcie kolorowymi kredami bajkowe postacie.

Dodatkowo podczas trwania projektu rodzice wraz z dziećmi mieli okazję do indywidualnych konsultacji logopedycznych oraz do spotkań z psychologiem.

Wszystkie konspekty zajęć konsultowane były z wychowawcami edukacji przedszkolnej, którzy podzielili się cennymi wskazówkami w temacie metodyki pracy z małymi dziećmi.

Stowarzysze Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga podpisało porozumienie z Gminną Biblioteką publiczną w Świerklańcu o współpracy na rzecz dobrej realizacji projektu.
W ramach projektu GBP w Świerklańcu otrzymała również pomoc z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach. 

Akademia Małych-Ciekawych została dofinansowana przez Fundację im. Jana Kantego Steczkowskiego z programu grantowego „Na dobry początek”.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com