Spotkania Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Głównej 52 w Nakle Śląskim. Zapraszamy!
 

Nakielskimi szlakami kultury” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga w II połowie 2018 roku, finansowany w ramach zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Powiatu Tarnogórskiego.

Projekt przewidywał wyznaczenie ścieżek spacerowych w Nakle Śląskim, które związane są z dziedzictwem kulturowym, wykonanie zdjęć obiektów i miejsc ważnych dla społeczności lokalnej, opisanie i naniesienie ich na mapę, a następnie wydrukowanie minimum 1000 mapek.

Celem projektu było podkreślenie, że na terenie naszej miejscowości istnieją do dzisiejszego dnia zabytki oraz miejsca warte zapamiętania i pokazania. Wiele z tych miejsc ma swoje lokalne, śląskie nazwy, które funkcjonowały przez wiele lat wśród mieszkańców, jednak dla młodego pokolenia nazwy te są już nieznane. Chcemy zachować pamięć o tych miejscach.

Mapy są już wydrukowane i dostępne m. in. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerklańcu i Filii nr 1 w Nakle Śląskim.

Za nieodzowną pomoc w wykonaniu tego zadania dziękujemy szczególnie panu Józefowi Tyrolowi oraz wszystkim tym, którzy aktywnie przyczynili się do powstania tej publikacji.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com