Image1\
Spotkania Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Głównej 52 w Nakle Śląskim. Zapraszamy!
 

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śl. - Aktualności

Jacek Gerlich – członek Zarządu Stowarzyszenia, został wiceprzewodniczącym Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przypomnijmy, że Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Do jej zadań należy w szczególności: opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu; opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, w tym programów współpracy z organizacjami; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
Członkami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach, powołanej na kadencję 2013 - 2015 zostali: Aniela Jany – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach, Maria Rogocz – Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Kaletach, Krystyna Graca – Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł" Miedary, Urszula Lubos – Misja Charytatywna Ziemi Tarnogórskiej „Integracja” w Tarnowskich Górach, Alicja Lukoszek – Stowarzyszenie Pomocy Chorym Psychicznie w Tarnowskich Górach, Agata Mazur – Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com