Image1\
Spotkania Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Głównej 52 w Nakle Śląskim. Zapraszamy!
 

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śl. - Aktualności

Rozpoczynamy pracę nad kolejnym projektem, dofinansowanym przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach! „Nakielskimi szlakami kultury – album” jest kontynuacją pomysłu utrwalenia i ocalenia od zapomnienia obiektów i miejsc ważnych dla społeczności lokalnej, tym razem w formie albumu ze zdjęciami. Obok fotografii – będących głównymi bohaterami tego wydawnictwa, pojawią się rysy historyczne, porównanie wybranych miejsc z teraźniejszością oraz utrwalenie lokalnych nazw, którymi posługiwali się kiedyś mieszkańcy. Powstanie minimum 100 sztuk albumu.

Poprzez wydanie albumu chcemy ukazać dziedzictwo materialne Nakła Śląskiego, zabytki oraz lokalne nazewnictwo opisanych miejsc. Dziedzictwo kulturowe sołectwa to nie tylko zabytki, takie jak Kościół, kapliczka, krzyż przydrożny, ale też mnóstwo terenów zielonych, Centrum Kultury Śląskiej wraz z parkiem, czy wapienniki. Wiele z tych miejsc ma swoje lokalne, śląskie nazwy, które funkcjonowały przez wiele lat wśród mieszkańców, jak na przykład „zabijoki”, „hercok”, „hołda”, a które przez młodsze pokolenia są już nieznane. Część opisywanych obiektów czy zabytków będzie związana z historią dziedzictwa rodu Donnersmarcków, którzy przez lata panowali na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

Wydanie albumu „Nakielskimi szlakami kultury” jest kontynuacją naszej ubiegłorocznej inicjatywy, dzięki której powstała mapka pokazująca dziedzictwo kulturowe miejscowości. Album będzie kolejnym działaniem na rzecz ochrony i promocji miejsc ukazanych na mapie. Utrwalone w postaci albumu ze zdjęciami będą budzić w mieszkańcach poczucie patriotyzmu, dumę z kulturowych osiągnięć własnej miejscowości, głębszą refleksję w odniesieniu do własnych korzeni. Odbiorcami zadania będą nie tylko mieszkańcy Nakła Śląskiego, ale też całego powiatu tarnogórskiego oraz potencjalni goście z zewnątrz.

 

Wydawnictwo finansowane jest w ramach zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Powiatu Tarnogórskiego.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com